WEB-LOG™ driftsdokumentation

En sikker løsning til dokumentation for veludført arbejde

Med et WEB-LOG system fra POUL TARP A/S får man fuld sikkerhed for, hvor slamsugeren har opholdt sig og hvor meget af køretøjets udstyr, som har været aktiveret på en given stop-position.

Systemet giver både chauffør, administration og kunde dokumentation for, at slamsugeren har befundet sig på den forventede adresse og at det nødvendige udstyr, evt. kompressor, sugeudstyr, pumpe osv., har været aktiveret i en given periode.

Chaufføren skal som udgangspunkt ikke foretage noget som helst. Alle registreringer sker automatisk med GPS-position, dato og klokkeslet. Det er muligt for chauffør og administration via smartphone, tablet eller PC, at tilføje bemærkninger til den enkelte opgave.

Alle rapporter kan eksporteres som Excel fil. WEB-LOG systemet er ideelt til at dokumentere tids- og kørselsforbrug og indeholder som minimum 5 års driftshistorik. Det er muligt at printe diverse rapport ud fra valgte parametre ligesom det er muligt for administrationen at blive alarmeret hvis køretøj eller udstyr aktiveres uden for de forventede arbejdstider.

WEB-LOG systemet indeholder et service- modul således, at administrationen altid har mulighed for i god tid at planlægge serviceeftersyn på et køretøj.

WEB-LOG leveres med kundespecifiktGPS logning alt efter kravet til positions- nøjagtigheden.

WEB-LOG systemet kan leveresfuldfinansieret over 36 måneder.

Nyheder

 
POUL TARP A/S • Jomfruløkken 4 • 8930 Randers NØ • Danmark • Tlf: +45 8642 5600 • E-mail: sales@tarp.dk